Thiết kế xây dựng được xem là một bước cực kì quan trọng và không thể thiếu trong xây dựng. Vậy thiết kế xây dựng là gì mà quan trọng đến thế? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong bài viết này.


1. Thiết kế xây dựng là gì?

Thiết kế xây dựng là việc tạo ra một bản vẽ hoặc qui ước nhằm tính toán việc xây dựng các công trình trong tương lai. Đây là cơ sở của hoạt động thi công xây dựng, đòi hỏi đáp ứng những yêu cầu nhất định.

2. Phân loại và các yêu cầu trong thiết kế xây dựng là gì?

Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ trong , thiết kế cơ sở, thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế

 • Thiết kế sơ bộ được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.”
 • Thiết kế cơ sở được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn. Thể hiện các thông số kĩ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật. Là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.”
 • Thiết kế kĩ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kĩ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.”
 • Thiết kế bản vẽ thi công thể hiện đầy đủ các thông số kĩ thuật, vật liệu sử dụng. Chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng. Bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.”

Yêu cầu đối với thiết kế công trình xây dựng

Theo điều 52 Nghị đinh CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Việc thiết kế phải đảm bảo các yêu cầu chung sau :

 • Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt;
 • Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ;
 • Nển móng công trình phải bảo đảm bền vững. Không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, các công trình lân cận;
 • Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế. Thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;
 • An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuấn, tiêu chuấn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phái bảo đảm thiết kê theo tiêu chuẩn cho người tàn tật;
 • Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan.
Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng là gì?
Ảnh minh họa

>> Tham khảo: lựa chọn sơn best mix cho ngôi nhà của bạn là mốt quyết định đúng đắn

Ngoài ra:

 • Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và vãn hoá, xã hội cúa từng vùng, từng địa phương;
 • An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điểu kiện an toàn, thuận lợi, hiệu quá cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; báo đám khoảng cách giữa các công trình, sứ dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của dám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh;
 • Các điểu kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng;
 • Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đám tiết kiệm nãng lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *